Məhsullar

XÜSUSİ TƏYİNATLI MƏHSULLARI

Proqram üzrə 

MÜLKİ TƏYİNATLI MƏHSULLARI  

 • Neftqazma qurğuları üçün:
 • qaz valı;
 • qaz şturvalı V2-450;
 • müxtəlif  vallar;
 • müxtəlif dişli çarxlar;
 • nazim çarx (yığım);
 • müxtəlif növ metizlər (sancaq, bolt, qayka);
 • şiber siyirtməsi (5", 6", 10");
 • dartıcı vint (birtərəfli və ikitərəfli);
 • aqreqatı sıxan tərtibat.

Меtro vaqonları üçün ehtiyat hissələri:

 • muftalar;
 • stəkan;
 • asılqan;
 • qapı lövhələri;
 • yastıqlar;
 • müxtəlif ölçülü vallar;
 • qapaqcıq.

Gəmilər üçün  ehtiyat hissələri:

 • müxtəlif növ yastıqların təmiri;
 • SS-328 və SS-373 işıqlandırıcıları;
 • müxtəlif  metizlər;
 • ehtiyat  hissələri.