Fəaliyyət istiqaməti

"Alov" zavodu  dəqiq mexanika  və  optik  cihazların  istehsalı   üzrə ixtisaslaşmış müəssisədir.

"Alov" zavodunun istehsalat fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

  • elektron məhsulların istehsalı;
  • optik cihazların istehsalı;
  • neft qazma qurğuları üçün tez yeyilən dəqiq ehtiyat hissələrinin istehsalı;
  • gəmilər üçün ehtiyat hissələrinin istehsalı və yastıqların babitləmə və elektroliz üsulu ilə təmiri;
  • metro vaqonları üçün tez yeyilən və digər ehtiyat hissələrinin istehsalı;
  • xalq istehlakı mallarının istehsalı.