Müəssisə haqqında

Bakı Alət zavodu 1941-ci ildə Azərneft kombinatının hAzNeftMaş" trestinin tərkibində yaradılmış və 1942-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır.

06.10.1993-cü il tarixdən Bakı Cihazqayırma Zavodu adı altında “Geofizcihaz" İB-nin tərkibində Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin tabeliyində olmuşdur.

2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.